Polityka Prywatności Serwisu Agencja.com

§ 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest:

Sembot Sp. z o.o. ul. Juliusza Słowackiego 24/1101, 35-060 Rzeszów, KRS 0000781855, REGON 383103542, NIP 8133810819

Działamy pod marką agencja.com i zarządzamy stroną https://agencja.com

Współadministratorem danych jest:

 • Serwis centeo.pl prowadzony pod działalnością gospodarczą Centeo Sp. z o.o. ul. Słowackiego 24/1103, 35-060 Rzeszów, KRS: 0000867997, NIP: PL8133846786
 • Serwis Marketing i Biznes – mib.pl prowadzony pod działalnością gospodarczą S.C. Euro-Bus Bąk Michał, Bąk Małgorzata, ul. Boczna 7, 05-400 Otwock, NIP: 5321707651, REGON: 016150649
 • Serwis SalesExperts.pl prowadzony pod działalnością gospodarczą Sales Experts sp. z o.o., ul. 1 Maja 1 55-200 Oława, NIP 8992783758
 • Serwis Notipack.com prowadzony pod działalnością gospodarczą Bunchy Company Ltd. Suite 18 Equity Chambers, 249 High Street North, Poole, England, BH15 1DX – Company Number: 10838772 
 • Serwis adstalk.pl prowadzony pod działalnością gospodarczą Sembot Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, ul. Juliusza Słowackiego 24/1101, 35-060 Rzeszów, KRS: 0000781855, NIP: 8133810819, REGON: 383103542
 • Serwis Sembot.com oraz Sembot.io prowadzony pod działalnością gospodarczą SEMBOT LTD, Company number 12622610, 4th Floor 18 St Cross Street, London, England, EC1N 8UN
 • Serwis Sembot.com oraz Sembot.io prowadzony pod działalnością gospodarczą Sembot Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, ul. Juliusza Słowackiego 24/1101, 35-060 Rzeszów, KRS: 0000781855, NIP: 8133810819, REGON: 383103542
 • Serwis Lexplay.pl prowadzony pod działalnością gospodarczą Sembot Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, ul. Juliusza Słowackiego 24/1101, 35-060 Rzeszów, KRS: 0000781855, NIP: 8133810819, REGON: 383103542
 • Serwis Blitzly.pl prowadzony pod działalnością gospodarczą Sembot Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, ul. Juliusza Słowackiego 24/1101, 35-060 Rzeszów, KRS: 0000781855, NIP: 8133810819, REGON: 383103542

Jeżeli treść niniejszej Polityki Prywatności posługuje się pojęciem Administratora należy przez nie rozumieć wskazanych wyżej Współadministratorów.

W ramach umowy o współadministrowanie zawartej pomiędzy Współadministratorami, uzgodnione zostało, że:

Każdy ze Współadministratorów zobowiązany jest zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania Danych Osobowych poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, adekwatnych do rodzaju przetwarzanych Danych osobowych oraz ryzyka naruszenia praw osób, których te dane dotyczą. 

Współadministratorzy ustalają, że w zakresie spełniania obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane dotyczą a także udzielania odpowiedzi na żądania osoby, której dane dotyczą (realizacji prawa dostępu do Danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia Danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych) właściwy będzie Współadministrator 1. 

W przypadku, gdy żądanie o którym mowa w ust. 2 powyżej zostanie na zasadzie art. 26 ust. 3 RODO, skierowane do któregokolwiek z pozostałych Współadministratorów, Współadministrator do którego zostało skierowane żądanie zobowiązany będzie do niezwłocznego poinformowania Współadministratorów o każdym żądaniu otrzymanym od osoby uprawnionej w ramach wykonywania przez tę osobę praw wynikających z RODO oraz przekazania treści żądania wraz z wszelkimi niezbędnymi informacjami umożliwiającymi udzielenie odpowiedzi. W takim przypadku do udzielenia odpowiedzi zobowiązany jest Administrator, po wcześniejszym uzgodnieniu wspólnego stanowiska. 

Niezależnie od regulacji o której mowa w ust. 3 powyżej, Współadministratorzy są zobowiązani współpracować z Administratorem w zakresie udzielania odpowiedzi na żądania osoby, której dane dotyczą, realizacji tych żądań oraz udzielać Administratorowi wszelkich niezbędnych informacji w tym zakresie.

§ 2. Bezpieczeństwo danych

W celu zapewnienia ochrony przetwarzania danych osobowych stosujemy środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą czy przetwarzaniem niezgodnie z przepisami prawa. Twoje dane przechowywane są na zabezpieczonym serwerze, stosujemy również chroniące certyfikaty SSL.

§ 3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

1. Przetwarzanie danych osobowych w celu komunikacji pracowników agencja.com oraz podmiotów powiązanych

Dane pozyskane przy wymianie korespondencji elektronicznej przez pracowników agencja.com i podmioty powiązane będą przetwarzane w celu wysyłania informacji, wymiany innych materiałów, zapytań oraz innych treści na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) c) f) RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

2. Przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w agencja.com

Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) f) RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Dane będą przechowywane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

3. Subskrypcja newslettera 

Zapisując się do newslettera, za pośrednictwem formularza na naszej Stronie dobrowolnie przekazujesz swój adres mailowy. Jest to niezbędne, aby na Twoją skrzynkę trafiały informacje o bieżących nowościach i usługach oferowanych przez platformę agencja.com. Dane przekazane podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas wypełniania formularza subskrypcji i/lub rejestracji. W każdym momencie możesz zrezygnować z subskrypcji, klikając w link zamieszczony w każdym wysyłanym newsletterze. Rezygnacja nie oznacza, że usuniemy Twoje dane – w ramach prawnie uzasadnionego interesu będziemy przechowywać Twoje dane, aby wykazać, że wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Obserwowanie aktywności w ramach serwisu agencja.com

Przetwarzamy dane związane z aktywnością Użytkowników w ramach Platformy w celu jej rozwoju oraz monitorowania zachowań Użytkowników, co stanowi uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

§4. Przetwarzanie danych

Informujemy, że możemy przetwarzać następujące kategorie  danych osobowych, niezbędnych do świadczenia usług drogą elektroniczną, a także w celach marketingowych:

 1. Dane osobowe podawane przez Użytkownika – imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adresy, informacje o lokalizacji, numer telefonu, inne dane dostarczane przez Użytkownika podczas korzystania z usług, w szczególności o zawodzie, specjalizacjach, zainteresowaniach,
 2. Dane związane z korzystaniem z serwisu internetowego, a także zachowania i zainteresowania użytkowników, lokalizacja język, rodzaj przeglądarki, rozdzielczość ekranu, system operacyjny, urządzenie, dostawca usług internetowych, adres IP zakończenia sieci, unikalne ID nadane przez Administratorów;


Dane osobowe mogą pochodzić w szczególności z następujących źródeł:

 1. Z podanych przez użytkownika platformy informacji,
 2. Z aktywności użytkownika w serwisie internetowym i na platformie.
 3. Informujemy, że w oparciu o dane osobowe użytkownika możemy podejmować zautomatyzowane decyzje, w tym profilować dane osobowe – w celu dostosowania ofert do indywidualnych preferencji i zdolności finansowej w celu spełnienia usługi, a także dopasowania treści strony internetowej, w tym reklam, do zainteresowań czy poszukiwanych usług i ofert – w szczególności na podstawie danych demograficznych, geograficznych, behawioralnych.


Na podstawie indywidualnych preferencji możemy kierować do użytkownika dopasowane informacje, w tym informacje handlowe. Dopasowanie opierać może się w szczególności na ustalonych preferencjach, zaś skutkiem przeprowadzonych działań będzie przedstawienie możliwie najlepszej oferty.

§ 5. Okres przetwarzania danych

Będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres:

 • realizacji celów opisanych w Polityce,
 • do czasu wniesienia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu do do ich przetwarzania, lub
 • do czasu wycofania wyrażonej przez Ciebie zgody.


Po tym czasie Twoje dane będą przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

§ 6.  Odbiorcy danych

Google Ireland LLC– w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla korzystania z usług analizy ruchu (usługa Google Analytics), a także w zakresie emitowania reklam i tworzenia profili reklamowych

Facebook Inc. – a także w zakresie emitowania reklam i tworzenia profili reklamowych, podmiot świadczący dla administratora usługi księgowe – w zakresie, w jakim jest to niezbędne do prawidłowego księgowania dokonywanych płatności.

§ 7.  Prawa użytkownika

RODO przyznaje następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. Żądanie od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
 2. Żądanie od Administratora sprostowania swoich danych osobowych,
 3. Żądanie od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 4. Wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 5. Cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych – jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody
 6. Wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego – w przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora

Szczegółowe zasady ich realizacji opisane zostały w art. 16 – 21 RODO. Po skutecznym wniesieniu prawa do sprzeciwu dane nie będą przetwarzane, o ile nie będzie istnieć ważna prawnie uzasadniona podstawa do przetwarzania, nadrzędna wobec interesów, praw i wolności lub podstawa do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem.

§8. Cookies i inne podobne technologie

Administrator może zamieszczać informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i w innej formie na urządzeniach końcowych (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskują dostęp do informacji zbieranych z wykorzystaniem plików cookies i innych technologii identyfikujących urządzenia końcowe.

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Usług, w tym portali i serwisów internetowych czy aplikacji. Cookies zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalną nazwę. W plikach cookie przechowywane są informacje, które są często niezbędne do prawidłowego działania witryny internetowej. W plikach cookie może być przechowywany unikalny numer który identyfikuje urządzenie użytkownika ale na jego podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

Strona internetowa wydawcy może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

Cele wykorzystania plików cookies i innych podobnych technologii:

 1. świadczenie Usług;
 2. dostosowywanie zawartości serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
 3. utrzymanie sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu użytkownik nie musi na każdej podstronie internetowej danego serwisu i aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła;


Rodzaje plików cookies, wykorzystywanych w ramach platformy:

 1. niezbędne do działania usługi i aplikacji – umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
 2. pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
 3. wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;
 4. funkcjonalne – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;
 5. statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.

Nowa szansa dla twojego sklepu, nie przegap jej!

Czy warto zacząć reklamować się już dziś?

My wiemy, że TAK!